måndag 19 september 2016

Ordförandebrev från SBR och distriktet

Marita Delvert, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) skickar fyra nyhetsbrev per år med information från SBRs styrelse och nu har nyhetsbrevet för september 2016 publicerats. Här får du information om bland annat utbildning, biodlingsdagar i Skänninge, VSH-projektet, nya hemsidan, medlemsundersökningen mm. Alla tidigare nyhetsbrev finns samlade på en särskild sida hos SBR, Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen.

Samtidigt kan du läsa det senaste nyhetsbrev från distriktsstyrelsen, genom ordförande Örjan Vestgöte. Du hittar den på distriktets hemsida. I detta brev finns det viktig information om en ny roll för distriktsbigården i Ingelstorp som nu har renoverats och friskförklarats. Frågan är om vi kan hitta en bättre modell som gynnar alla föreningar i distriktet.

Inga kommentarer: