fredag 9 september 2016

Dags att lämna in din årsrapport!

Ännu ett biår närmar sig sitt slut och det är dags att tänka på årsrapporten. Rapporten tar oftast bara ett par minuter att fylla i och handlar om hur många samhällen du hade förra året, hur många du har nu och hur mycket honung du fick i år. Även om du har bara ett samhälle ska du fylla i en rapport - all information bidrar till en samlad bild över svensk biodling!

Rapporten är viktig av flera skäl:
  • Biodlarna får en pålitlig statistik om alla eller de allra flesta lämnar uppgifter
  • Vi får ännu pålitligare fakta om vinterdödligheten
  • Biodlarna kan med större säkerhet inför Jordbruksverk och EU ange hur många bisamhällen vi har i Sverige. 
För oss i Kalmar är Margaretha Bjerker ansvarig för att sammanställa årsrapporterna och skicka rapporten till SBR. Hon har tystnadsplikt och får inte föra några enskilda uppgifter vidare, utan bara redovisa föreningens sammanställning. Inga enskilda rapporter går vidare till SBR eller myndigheter. 

Rapporterna kan lämnas in på följande sätt:
  • via e-post till Margaretha Bjerker, m.bjerker@hotmail.com 
  • lämna din blankett i klubbhuset på Skälby, blanketter finns även på bordet
Vid frågor ring ordförande Fredrik Thunberg 070-9575659.

Inga kommentarer: