tisdag 26 juli 2016

Flera lantbrukare i länet gynnar bin och humlor

Allt fler lantbrukare tar aktiva åtgärdar för att uppmuntra pollinerande insekter, inte minst i Kalmar län, enligt ett radioreportage av Sveriges Radio P4 Kalmar, Humlor ska få fart på pollinering. I reportaget intervjuas Ove Nilsson som odlar klöverfrö i Karlsborg söder om Kalmar och han berättar om hur han lockar bin och humlor genom att se till att det bland annat finns gott om sälg till våren.

I reportaget hör du även Tomas Fahlgren, ordförande för Östra Götalands Frö- och oljeväxtodlare, och han bekräftar vikten av insektspollinering för branschen och den ökande medvetenheten hos lantbrukarna.

Aktiva åtgärder, typ så in honungsört och lägga ut halmbalar, det gör drygt hälften av klöverfröodlarna, säger Tomas Fahlgren.

Lyssna på reportaget i nedanstående ruta.

Inga kommentarer: