söndag 24 juli 2016

Europeisk kartläggning av vinterförluster

Organisationen COLOSS (Prevention of honeybee colony losses) kartlägger vinterförluster i Europa varje år och har nu släppt sina resultat för 2015-16. Som du ser på kartan till höger var förlusterna störst i Norden, de brittiska öarna och Spanien medan centraleuropa klarade sig bra. I förra årets rapport var central- och östeuropa värst drabbade. De vita områden på kartan är regioner och länder som inte rapporterade i tid för redovisningen så man får anta att en uppdaterad karta kommer ut senare.

Totalt 29 länder, 18,693 biodlare och 399,602 samhällen ingår i rapporten. Det är fortfarande oklart varför just norra och västeuropa har drabbats av stora vinterförluster i år men den kalla våren i fjol kan ha påverkat många samhällen och många har rapporterat problem med drottningar. All data kommer att bearbetas under sommaren innan man kan dra några större slutsatser.

Läs mer hos COLOSS.

Inga kommentarer: