lördag 2 juli 2016

Coop samarbetar med Svenska Bin för att sprida kunskap om binas betydelse för maten


Coop har nyligen inlett ett samarbete med organisationen Svenska Bin som innebär att Coops 3,4 miljoner medlemmar kan växla in sina medlemspoäng och adoptera bin. Pengarna går till att sätta ut bisamhällen på bivänliga platser runt om i landet. Bisamhällena sköts av professionella biodlare.

Att närmare 75 procent av alla livsmedelsgrödor i världen är helt eller delvis beroende av pollinatörer vet bara 33 procent av den svenska allmänheten. Åtta av tio vet att bin och humlor pollinerar men att skalbaggar också hjälper till vet bara 7 procent. Det visar en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm (KfS) genomfört med hjälp av Novus.

På grund av ett dysfunktionellt jordbrukssystem har antalet vilda pollinatörer i världen minskat under senare år. Lokalt kan så mycket som 40 procent av insekterna vara hotade. Faktorer som påverkar är förlust av biologisk mångfald, ett ensidigt jordbrukslandskap med få blommande grödor och därmed mindre mat till insekterna, färre stenrösen och blommande dikeskanter, kemiska bekämpningsmedel, skadegörare och klimatförändringar.

En god pollinering kan öka skördarna med mellan 15 och 70 procent. Det är viktigt för livsmedelstryggheten av vissa grödor.

– Vår livsmedelsförsörjning och den biologiska mångfalden är beroende av att många olika sorters bin och andra insekter är friska och förökar sig. Det är en viktig kunskap och vi kan själva hjälpa till att stötta pollinatörerna, exempelvis genom att odla rätt sorters växter i våra trädgårdar, säger Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, KfS.

KfS har tagit fram en bra lägesrapport om bin och pollinering, Bi Happy. Ladda ner rapporten som pdf-fil. Under Almedalsveckan kommer kampanjen att uppmärksammas genom fem seminarier i Visby, läs mer.

Källa: Pressmeddelande på myNewsdesk: Svensken behöver lära mer om binas betydelse för maten.

Inga kommentarer: