tisdag 27 oktober 2015

Göte Svensson till minne

Göte Svensson
Biodlarveteranen Göte Svensson, Kalmar, har avlidit 90 år gammal. Göte Svensson var på sin tid ett starkt namn i svensk biodling, det var han och Ulf Grön som tog in Buckfastrasen, som sedan kom att göra sitt segertåg genom landet. Vid ett besök hos broder Adam, munken som hade utvecklat rasen, på klostret Buckfast på Cornwall i England, tog de med sig kakbitar med spätt yngel som inlindades i fuktade näsdukar och förvarades i bröstfickan. Efter snabb flygresa hem omlarvade de i färdigställda kupor. Detta lyckades och rasen kom sedan att göra sitt segertåg över landet. Till att börja med koncentrerade sig avelsarbetet till renparningsområden, varav Kalmar var ett. Göte var också den store uppfinnare och utvecklaren av hjälpmedel för biodlingen. I Bitidningens spalter kom han i årtionden titt och tätt med tips och skisser.

Vid de stora biodlarträffar som om vintrarna hölls på Lergöken i Trekanten som samlade biodlare från hela sydöstra Småland, var Göte ofta huvudtalaren där han delade med sig av råd och rön. Det hände, att lokalen var så fullsatt, att folk fick stå ute i hallen och lyssna genom dörren.

Göte hade en stark personlighet, utvecklad inte minst i hans tjänst som flottiljpolis på F12. Han var en kraftfull ledare i Kalmarortens Biodlareförening, efter samgåendet med Läckeby Bf 1993 Kalmarbygdens Biodlare, där han var sekreterare i 33 år. Hans bigård vid villan i Krafslösa var vallfartsort för en hel generation biodlare som här kunde erhålla avelsmaterial av den nya produktiva Buckfastrasen, som på så sätt spreds över bygderna. Han passade då också alltid på att förevisa och berätta om sina senaste rön och uppfinningar, nyheter som kom att användas av många biodlare.

Ett stort tack till Göte för de insatser han gjort för biodlingen i våra bygder!

Kalmarbygdens Biodlare 
genom Lars Larsson f.d. ordförande

Inga kommentarer: