fredag 2 oktober 2015

Dags att rapportera om biåret 2015

Det är nu dags för alla biodlare att rapportera om sin biodling för året. Varje förening samlar in nyckelfakta från sina medlemmar om antal bisamhällen, honungsskörden och vinterförluster. Föreningen sedan samlar ihop totalen och lämnar in informationen till SBR. Den enskildes resultat lagras inte, endast summan för föreningen.

Denna information är väldigt viktigt för svensk biodling:
  • SBR får en pålitlig statistik om alla eller de allra flesta lämnar uppgifter 
  • Vi får ännu pålitligare fakta om vinterdödligheten
  • SBR kan med större säkerhet inför Jordbruksverk och EU ange hur många bisamhällen vi har
Det tar bara några sekunder att fylla i rapporten men ju fler som rapporterar desto pålitligare siffror vi kan visa upp för Jordbruksdepartementet, politiker mm.

Medlemmar i Kalmarbygdens Biodlare ska fylla i blanketten Årsrapport 2015 och lämna den i klubbhuset på Skälby. Alternativt skicka den till sekreterare Erik Olsson, Råsbäck 231, 388 93 Ljungbyholm, e-post erik.olsson@nybro.se, tel 070-2082241. Du kan även förmedla informationen i muntligt via telefon. Det viktigaste är att vi får in siffror från så många medlemmar som möjligt, även om du bara har ett samhälle!

Inga kommentarer: