lördag 17 oktober 2015

Britta Bi och Hanna Humla

Apis mellifera, European Honey Bee by David Illig, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by David Illig

Utbildningsradio (UR) har gjort fem trevliga och pedagogiska barnfilmer om bin och humlor, Britta Bi och Hanna Humla. Filmerna berättar om hur viktiga pollineringsinsekter är för matproduktion och följer binas och humlornas dagliga liv i sällskap av filmernas huvudfigurer.

- Britta är ett litet arbetsbi som en dag vill bli drottning. Hon bor i en bikupa som sköts av människor. När Britta jobbar med att hämta pollen och nektar i blommor pollinerar hon blommorna så att de kan bli fler. Det gör även Hanna Humla. Det är hennes jobb för hon är köpt som arbetshumla till ett växthus.

Inga kommentarer: