onsdag 7 oktober 2015

En hund som kan upptäcka amerikansk yngelröta

Hittar du amerikansk yngelröta i en bikupa så måste samhället avlivas genom att bränna upp hela kupan. Men om det upptäcks i ett tidigt stadium kan man kanske rädda samhället eller åtminstone begränsa spridning. I Maryland, USA finns det en hund som har lärt sig hitta spår av amerikansk yngelröta och du kan läsa mer i en artikel, This special dog is saving our bees. She's the only one that can. Klinker är en mycket speciell hund, den enda i hela landet som är certifierad för att hitta just amerikansk yngelröta. Hon kan kontrollera cirka 1000 bikupor per dag och har sparat många biodlare mycket pengar och besvär genom att upptäcka utbrott innan tydliga symptomer bryter ut. Titta på den här filmen om Klinker, en helt unik hund i USA.

Inga kommentarer: