söndag 17 maj 2015

Dagens aktiviteter i bigården, 17 maj


Det var mycket aktivitet i bigården idag. På förmiddag kom vår nybörjargrupp (15 personer) och på eftermiddag var det ordinarie möte (21 personer). Gemensamt för bägge grupper var att vår bitillsynsman, Pierre Danielsson var på besök och har informerade alla om de vanligaste sjukdomarna, i synnerhet amerikansk yngelröta och en del information om varroabekämpning. För nybörjarna var det viktigt att träffa Pierre och lära sig reglerna kring flyttning av bisamhällen och redskap och vikten av god hygien i bigården. Läs mer om bitillsyn med länkar till de ansvariga.

Nybörjargruppen under Erik Olssons ledning fick en introduktion till drottningodling idag. Det kan tyckas lite för avancerat för en nybörjarkurs men idén är att deltagarna får följa drottningens utveckling under sommaren och sedan får de köpa en ny drottning samt avläggare som startpaket. De provade att larva om, att plocka upp en liten bilarv och lägga den i en särskild plastcell för att sedan växa till en ny drottning.

Själva föreningsmötet blev ganska produktiv, trots det minst sagt växande vädret (ömsom sol ömsom piskande regn och blåst!). Rabatterna fick ny jord, en del reparationer gjordes, bitillsynsmannen kontrollerade samhällen och skrev ut flyttningstillstånd och till sist fika.

Titta på ovanstående bildspel för att se vad som hände.
Bilder: A. Creelman, H. Haglund

Inga kommentarer: