söndag 10 maj 2015

Boktips - reviderad klassiker

Bild: Artcopy AB
Carl Otto Mattsons bok Bin till nytta och nöje har redan blivit en modern klassiker och nu kommer en reviderad version, bokens 6:e utgåva. Boken är en mycket bra introduktion till biodling och ger bra praktisk hjälp till den nyblivna biodlaren. Även om du inte vill skaffa dig egna bin ger boken en fascinerande inblick i binas värld.

Enligt pressmeddelandet från förlaget Artcopy AB:

Denna klassiker i den moderna bilitteraturen kommer nu ut i sin sjätte upplaga. Tabeller och statistik har reviderats, nya bilder har tillkommit. Boken följer i allt väsentligt den fjärde utökade upplagan som fick ett nytt kapitel om binas sociala liv och utökat avsnitt om honung och pollen.

Efter ett inledande avsnitt om biodlingen i historien och honungsproduktionen i Sverige och världen, så förs läsaren rakt in i den praktiska biodlingens alla mysterier. Vi får lära oss hur bisamhället är organiserat och hur samspelet mellan bin och biodlare bäst går till.

En kalendarisk redogörelse för året i bigården med praktiska råd är stommen i boken, men stort utrymme ges också åt beskrivningen av honungens egenskaper och behandling. Ett kapitel om biväxter och pollinering visar vilka blommor som bina föredrar och hur skörden av frukt, frö och bär kan öka med binas hjälp.


Det finns även en kursplan kopplad till boken för föreningar som vill ha boken som underlag för en studiecirkel.

Inga kommentarer: