lördag 30 maj 2015

Bikalendern

European Honey Bee Touching Down by autan, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by autan

Många biodlare följer naturens kalender nogrannt genom att anteckna väderförhållanden, blomningstider för olika dragväxter, bikupans utveckling, lövsprickning mm. Denna information blir allt viktigare för forskare som följer klimatförändring och hur mildare vintrar och tidigare vårar påverkar bin och annat i naturen.

Nu kan du hjälpa till att samla in data genom att delta i Bikalendern. Bikalendern är en ny tjänst som samlar data från biodlare och naturintresserade för att skapa en bild av hur den svenska naturen förändras.

- Det förändrade klimatet ändrar förutsättningarna för biodlingen. Blomningskalendern påverkas och därmed samspelet mellan bina och växterna. I ett nytt samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket kan DU bidra till att vi får fram ny kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Projektet har fått 500 000 kronor i stöd fråm Postkodlotteriet och en del av pengarna gåt till inköp av automatiska väderdatainsamlare som kommer att placeras runt om i landet. Men den mänskliga insamlingen är ännu viktigare och här kan du göra en insats. Vill du bidra till projektet kan du anmäla dig. Ju flera som lägger in information varje månad desto bättre underlag vi får om pollinering, bisamhällets tillväxt och bihälsa.

Det finns även en Facebookgrupp för projektet. Se även en artikel i denna månads Bitidning.

Inga kommentarer: