söndag 1 februari 2015

Södra Kalmar Biodlardistriktets årsmöte35 representanter från distriktets 9 föreningar var på plats vid Klubbstugan, Torshammars Idrottsplats i Torsås. Efter en mycket god lunch med hemlagad smörgåstårta som värdföreningen (Torsås bf) hade ordnat, började förhandlingarna prick kl. 13.00 och Göran Backrot (Ölands bf) valdes som mötets ordförande. Örjan Vestgöte (Mörlunda) valdes som ny ordförande för distriktet och till styrelsemedlemmar valdes följande personer: Lars Jonsson (Öland), Barbro Martinsson (Öland), Anne Johansson (Torsås), Henrik Haglund (Kalmar), Per Bergh (Mönsterås-Ålem), Per Haggren (Nybro).

På distriktets verksamhetsplan för 2015 finns tre huvudteman; bihälsa, internet och drottningodling. Alla föreningar ska ordna egna temamöten kring bihälsa och som inspiration kommer två temamöten i april (en i norra distriktet och en i södra) med Lotta Fabricius som gäst föreläsare. Mer information om dessa tillfällen kommer snart. En workshop kring internet komer att ordnas för alla föreningar med tips och erfarenhetsutbyte om hur man kan starta en hemsida och eventuell Facebookgrupp. Dessutom kommer det att ordnas en drottningodlingskurs under våren/sommaren. Mer information kommer här och på distriktets hemsida.

Inga kommentarer: