söndag 25 januari 2015

Avelskonferens om varroatolerans

Apis mellifera, European Honey Bee, The by David Illig, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by David Illig

Svensk Biavel arrangerar en konferens om varroatolerans lördag 11 april kl 10-17 i Skövde kulturhus. Gästtalarna kommer från Arista Bee Research, ett forskningsinstitut i Nederländerna som specialiserar sig på avel av varroaresistenta bin. Forskare Renaud Lavend’Homme kommer att tala om kombinationsavel med VSH-egenskapen och kollega  BartJan Fernout talar om avel av varroaresistenta bin. På eftermiddagen finns det tid för diskussion med forskarna samt redovisningar från flera aktuella projekt i Sverige.

Avgift: 250:-( inkl moms) varav 140:- går till fika och lunch
Anmälan till Lars Naimell senast 7 april. Mail lars@naimell.se Telefon 070-5437998.

Inga kommentarer: