onsdag 11 februari 2015

Stadsmiljöer viktiga för bin


Städer blir allt viktigare för många biarters överlevnad enligt ny brittisk forskning. En artikel från BBC, Urban habitats 'provide haven' for bees, beskriver hur stadsmiljöer som parker, trädgårdar och koloniträdgårdar blir fristäder för bin och humlor samtidigt som landbruksområden blir allt farligare på grund av besprutning, monokulturer och brist på orörda områden. Städer erbjuder en rikare flora och mindre användning av pesticider. Allt fler villaägare planterar stora mängder växter som lockar polineringsinsekter och kommuner gör likadant i sina parker. Kan man mobilisera flera trädgårdsägare och koloniområden att satsa på mångfald och bivänliga blommor kan vi skapa naturreservat i förorterna säger forskarna.

Här kommer ett kort radioreportage från SR P1 Vetenskapsradio, Städer allt viktigare för bin.

Inga kommentarer: