lördag 7 februari 2015

Neonicotinoider skadar binas hjärnor

Flight of the Bumblebee 2 by siraf72, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by siraf72

Många menar att huvudorsaken bakom den globala bidöden är jordbrukets användning av pesticider som neonicotinoider. Nu finns det forskningsresultat som visar att även små mängder neonicotinoider i blommors nektar och pollen kan skada binas hjärnor, begränsa deras inlärningsförmåga och leda till att samhället försvagas.

Forskare från skotska University of St Andrews och University of Dundee har gjort experiment med humlor som fick små doser neonicotinoider (läs pressmeddelandet från University of St Andrews). Den nivå av neonicotinoider som experimentbin fick motsvarade den som har ansetts vara acceptabel bakgrundsnivå men effekterna var ändå mycket negativa. De analyserade samhällena visade en 55% minskning i antalet bin och 71% färre friska yngelceller. Binas hjärnor hade skadats och deras inlärningsförmåga var klart svagare än normalt och även om bina inte dog på grund av neonicotinoider så hade de svårare att hitta mat och ta hand om samhället. Enligt Dr Chris Connolly:

- Our research demonstrates beyond doubt that the level of neonicotinoids generally accepted as the average level present in the wild causes brain dysfunction and colonies to perform poorly when consumed by bumblebees. In fact, our research showed that the ability to perturb brain cells can be found at 1/5 to 1/10 of the levels that people think are present in the wild.

Denna forskning blir viktig för beslutsfattare på nationell och internationell nivå när de ska bestämma om pesticidanvändning inom jordbruk framöver. Men neonicotinoider är inte den enda boven i dramat när det gäller bidöden, det finns förstås många flera faktorer.

Referens: Moffat, C., Pacheco, J. G., Sharp, S., Samson, A. J., Bollan, K. A., Huang, J., Buckland, S. T., Connolly, C. N. Chronic exposure to neonicotinoids increases neuronal vulnerability to mitochondrial dysfunction in the bumblebee (Bombus terrestris). FASEB Journal. 2015 Jan 29. pii: fj.14-267179

Inga kommentarer: