lördag 17 januari 2015

Anmäl uppställningsplats för dina bin


Var tredje år ska alla biodlare anmäla var de har sina bikupor. Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda. Anledningen är att vid utbrott av sjukdom kan bitillsynsmannen snabbt kunna lokalisera de närmaste samhällen i trakten och vidta åtgärder. Dessutom kan smittfarliga flyttningar av bin undvikas.

Mer information samt blankett finns i den senaste utgåvan av Bitidningen men blanketten kan även laddas ner från SBR. Bor du i Kalmar län ska du skicka blanketten till:
Länsstyrelsen
Bitillsyn
581 86 Linköping.

Inga kommentarer: