söndag 18 januari 2015

Binas städiver nyckel till varroabekämpning

bees through glass by Martin LaBar, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by Martin LaBar

Binas städförmåga är nyckeln till samhällets överlevnad enligt ny forskning hos University of Sussex i England. En artikel i tidskriften New Scientist, Uber-tidy bees defend their hives from disease, beskriver hur forskarna undersökte olika bisamhällens förmåga att städa bort döda larver och kopplingen mellan städiver och förekomsten av varroakvalster. Forskarna lade in en ram med döda yngelceller i varje samhälle och inom ett dygn hade de i genomsnitt plockat bort drygt hälften av alla döda larver. Men vissa samhällen städade bort upp till 95% av de döda larverna och dessa samhällen hade det lägsta antalet varroakvalster. Kopplingen mellan binas hygien och förekomsten av varroa verkar tydlig och nu gäller det att avla fram samhällen med bra städförmåga.

Referens
Hasan M Al Toufailia , Esmaeil Amiri , Luciano Scandian , Per Kryger , Francis L W Ratnieks. Towards integrated control of varroa: Effect of variation in hygienic behaviour among honey bee colonies on mite population increase and symptoms of deformed wing virus incidence.
Journal of Apicultural Research Vol. 53 (5) pp. 555-562, DOI 10.3896/IBRA.1.53.5.10.

Inga kommentarer: