söndag 23 november 2014

Årsmöte 2014

Årsmöte 2014 ägde rum enligt tradition på domsöndag, 23 november. I år samlades 20 medlemmar på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Kalmar.

Styrelsen för 2015 ser ut som följande: Henrik Haglund, ordförande, Alastair Creelman, vice-ordförande, Lennart Johansson, kassör, Erik Olsson, sekreterare och Lotta Carlsson.

En verksamhetsplan för 2015 presenterades och det innehåller bland annat:

  • Vi ska ordna två studiecirklar i samarbete med Vuxenskola; en för nybörjare samt en forsättningskurs. Ett tillägg för 2015 är en introduktionskurs på 3 möten som bygger på broschyren Häng med in i bikupan. Kursen består av två teorikvällar på Vuxenskolan plus ett studiebesök på Skälby. Sista mötet äger rum innan nybörjarcirkeln kommer igång. Detta ger nyfikna nybörjare lite förhandsinformation innan de ger sig in i nybörjarkursen. Mer information om studiecirklarna kommer att läggas ut här så fort detaljerna är klara.
  • Gemensam utflykt med trädgårdsamatörer i södra länsdelen planeras före midsommar. Ytterligare en resa kan planeras, förslagsvis till Aneby där det finns redskapsförsäljning och andra intressanta resmål i området.
  • En del renoveringsjobb behövs i bigården.
Honungsbedömningskommittén rapporterade att alla 25 inlämnade provburkar hade godkänts. Två medlemmar fick diplom för 5 godkända honungsbedömningar  i rad: Margareta Bjerker och Göran Carlsson.

Inga kommentarer: