lördag 15 november 2014

Dåliga matvanor påverkar binas motståndskraft mot pesticider


Precis som vi människor mår inte bin så bra av dåliga matvanor. Ensidig kost minskar deras motstånd mot infektioner och resultatet är kortare livslängd och sämre produktion. En artikel på webbtidningen Mashable, Pesticides hit bees harder when they're eating junk food, study finds, beskriver ny amerikansk forskning om pesticiders effekt på bin. Under studien upptäckte forskarna att bin med mångsidig, proteinrik kost hade bättre motståndskraft mot pesticider än bin med ensidig kost. Ju mer biologisk diversitet kring bikupan desto friskare blev bina helt enkelt. Bin med bra matvanor, d v s många olika pollensorter, levde i genomsnitt fyra dagar längre än bin med ensidig kost och det kan betyda högre produktion och ett friskare samhälle. Bin som placeras mitt i åkrar med endast en gröda får inte den mångsidiga kosten som de behöver. Nästa steg i forskningen är att ta reda på vilken diet är mest optimal för bin.

Referens
Daniel R. Schmehl, Peter E.A. Teal, James L. Frazier, Christina M. Grozinger: Genomic analysis of the interaction between pesticide exposure and nutrition in honey bees (Apis mellifera), Journal of Insect Physiology, October 2014,

Inga kommentarer: