lördag 6 december 2014

Medlemsundersökning 2014

Inför årsmötet genomförde vi en medlemsundersökning både via webben och papper som delades ut under årsmötet. Vi fick in 18 svar men om du inte har svarat får du gärna göra det via denna länk. Här kommer en sammanfattning av resultaten så länge.

När det gäller föreningens aktiviteter var alla överens om att vi ska prioritera utvecklingen av bigården på Skälby. Honungsförsäljning och marknader var också viktiga aktiviteter. Vi har idag flera kommunikationskanaler (webbplatsen, e-post, brevpost och Facebookgruppen) och vi ser delade meningar kring vilka kanaler som är bäst. Eftersom vi har en del medlemmar utan tillgång till nätet är brevpost fortfarande viktig men den kanal är tämligen ointressant för alla som använder nätet varje dag. E-post och denna webbplats (Biodling i Kalmar) verkar vara de populäraste kommunikationskanalerna.

Många uppskattar våra söndagsträffar på Skälby men efterlyser en tydligare struktur och fördelning av arbetsuppgifter. En möjlighet är att införa temamöten som en eller flera medlemmar leder med länpliga aktiviteter och diskussion. Det som fungerar bra idag är gemenskapen och medlemmarnas hjälpsamhet, att dela med sig av sina kunskaper. Vi kan bli mycket bättre på att skapa en tydlig struktur kring möten och studiecirklarna och ordningen på bigården brister ibland när det gäller slungrummet och paviljongen. Vi bör också satsa på att locka in flera yngre medlemmar eftersom medelåldern är rätt hög.

Det finns alltså en hel del för styrelsen att diskutera efter Nyår!

Inga kommentarer: