torsdag 24 juli 2014

Amerikansk yngelröta i Stockholm

Ett utbrott av den allvarliga bisjukdomen amerikansk yngelröta har konstaterats i Stockholms län. Amerikansk yngelröta är en bakteriesjukdom som drabbar bin. Bakterierna, Paenibacillus larvae, livnär sig på binas larver. En biodlare i Vallentuna kommun i Stockholms län upptäckte häromdagen sjukdomen i sin bikupa och kontaktade Länsstyrelsens bitillsynsman Lennart Adamajtis. Amerikansk yngelröta är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

- För att förhindra spridning avlivade hon omedelbart hela bisamhället. Vanligtvis hade jag sedan bränt hela kupan, men eftersom det råder eldningsförbud har kupan förseglats med plast och ska fraktas till en förbränningsanläggning, säger Lennart Adamajtis.

Läs mer om fallet i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Stockholm, Utbrott av bi-sjukdom i Stockholms län.

Inga kommentarer: