lördag 5 juli 2014

Praktisk workshop på Ingelstorp, 19 juli


Välkommen till en praktisk workshop på distriktsbigården vid Ingelstorpsgymnasiet i Smedby lördag 19 juli kl 13.00. Mötet ordnas av Södra Kalmar Biodlardistrikt med syfte att ge praktiska tips och utbildning i flera viktiga områden inom biodling. Du kommer att få lära dig mer om distriktsbigården, drottningodling, biavl, höstavläggare och varroabekämpning med bigårdens samhällen som övningsobjekt. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att köpa avläggare och drottningar.

Alla välkomna. Ta med eget fika.


Inga kommentarer: