tisdag 18 februari 2014

Vanliga pesticider dödar bilarver


Vanliga pesticider som används för att döda svamp och skadeinsekter är också dödliga mot bilarver enligt ny forskning vid amerikanska Penn State University, Common crop pesticides kill honeybee larvae in the hive. Oftast när man testar bekämpningsmedel utgår man ifrån effekten på vuxna bin men denna studie undersökte vilka effekter olika kombinationer pesticider hade på just larver. Forskarna testade fyra pesticider, fluvalinat, coumaphos, chlorothalonil och chlorpyrifos, för att se hur de påverkade larverna både var för sig och i olika kombinationer. Resultaten visade att pesticider var dödligast i kombinationer; antingen direkt som gift eller indirekt genom att döda nödvändiga svampar som ambin behöver när de gör bibröd till larverna.

Inga kommentarer: