lördag 1 februari 2014

Årets studiecirklar

Nyfiken på biodling som hobby? Har du redan kommit igång med biodling men behöver lära dig mer? Då är du varmt välkommen på våra studiecirklar till våren. Bägge kurser hålls på bigården i Skälby, Kalmar, och du lär dig genom att jobba praktiskt med bina varje möte. Mycket verkstad och dessutom mycket snack. Teorin läser du hemma under veckan. Studiecirklarna drivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och det är dem som sköter anmälan och administration.

Min första sommar som biodlare
Start: 13 april 11.00 (Skälby bigård)
Kursledare: Erik Olsson
På föreningsgården på Skälby gård får du en inblick i den spännande värld livet som biodlare erbjuder. Gör dig själv och naturen en tjänst- bli biodlare! En trevlig och social hobby som dessutom kan ge dig goda biinkomster. Kursdagar är som regel söndagar kl. 11.00-14.00 . Kursen är kostnadsfri men kostnad för kurslitteratur kan tillkomma. 8 möten april - september.

Min andra sommar som biodlare
Start: 8 april 18.30 (Studieförbundet Vuxenskola, Kalmar, resterande möten på Skälby bigård)
Kursledarna: Kjell Franzén, Lennart Johansson
Målet är att ge deltagarna fördjupad kunskap om biodling i allmänhet samt utgöra stöd och mentorskap för deltagarnas biodling. Studiecirkeln omfattar 9 sammankomster i bigården och häftet Min andra sommar som biodlare utgör studiematerialet och kursupplägget följer densamma. Med utgångspunkt från boken utför vi praktiskt arbete med 2 bisamhällen i bigården under säsongen. Kursen är kostnadsfri men kostnad för kurslitteratur kan tillkomma. 

Inga kommentarer: