lördag 11 januari 2014

Europa behöver 7 miljarder fler bin

Pollination by Reini68, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by Reini68

Efterfrågan på insektspollinering inom europeiskt jordbruk ökar ständigt samtidigt som antalet insekter som pollinerar sjunker. Det finns redan en stor brist på honungsbin och det betyder att lantbrukarna blir mer beroende på vilda pollinerare som humlor och vildbin som också blir mer sällsynta. Enligt en artikel i webbtidningen MercoPress, Europe short of bees to pollinate crops, warns report from Reading university, har forskare vid engelska University of Reading studerat utvecklingen i 41 europeiska länder och upptäckt att framför allt oljeväxter hitas av en akut brist på pollineringsinsekter. Enligt deras beräkningar behöver Europa 13,4 miljoner fler bisamhällen för att kunna tillgodose jordbrukets behov framöver. Mellan 2005-2010 växte antalet bisamhällen i Europa med 8% medan pollineringsbehovet ökade med 40%.

Den svenska tidskriften ATL skriver om samma forskning, Bibehovet växer fem gånger snabbare än tillgången. De kommenterar situationen i Sverige så här:

- 2010 räckte till exempel de svenska honungsbina för att pollinera mellan en fjärdedel och en femtedel av de grödor som behöver det, eller får en ökad skörd av pollinering. Det betyder inte att mellan 50 och 75 procent av grödorna inte pollinerades. Vilda pollinerare är inte medräknade i studien. Den ger därför en bild av hur stort beroendet av vilda pollinatörer är.

En bidragande orsak till bristen är att de flesta biodlare har bara småskalig produktion och är mest inriktad på honungsproduktion snarare än pollinering.

Bristen på bin i Europa har också uppmärksammats av ett reportage av Sveriges RadioBrist på bin hotar skördar.

Läs forskningsartikeln:
Breeze TD, Vaissière BE, Bommarco R, Petanidou T, Seraphides N, et al. (2014) Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe. PLoS ONE 9(1): e82996. doi:10.1371/journal.pone.0082996

Inga kommentarer: