torsdag 16 januari 2014

EU-parliamentet beslutar om GMO-pollen


EU-parliamentet har röstat fram ett beslut att pollen ska betraktas som en beståndsdel av honung och inte en ingrediens enligt en artikel i tidningen ATL, Stöd för osynlig gmo i honung. En ingrediens är något som kan påverkas av biodlaren medan pollen, som beståndsdel, ingår i honungen på grund av binas aktivitet.  Beslutet är viktigt framför allt när det gäller pollen från genmanipulerade grödor. 2011 slog EU-domstolen fast att pollen var en ingrediens i honung och därmed måste biodlaren skriva i innehållsförteckningen att det fanns mer än 0,9% pollen från genmodifierade grödor. Det nya beslutet betyder i princip att man slipper skriva detta i innehållsförteckning.

- Ändringen gillas inte av de som vill se regler för att genmodifierade grödor hålls bortom flyghåll från bikupor. För dem är beståndsdelsdefinitionen ett sätt att mörka att det faktiskt kan finnas genmodifierat innehåll i honung.
.

Inga kommentarer: