söndag 5 januari 2014

Biodling lyfts fram som ny trend enligt DN

Bikupor i fors by kenny_lex, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License by kenny_lex

Biodling har fått en uppsving under de senaste åren och en artikel i DN lyfter fram den som intressant ny hobby för 2014: Biodling lockar allt fler. Enligt SBR:s ordförande Marita Delvert har antalet biodlare vuxit markant på sistone och det är i synnerhet kvinnor och yngre som lockas idag. Medvetenhet om bidöden och alla hot mot pollineringsinsekter har skapat ett stort intresse för en miljövänlig hobby som ger en nyttig avkastning i form av honung. Bilden av biodling som fritidssyssla för gubbar håller på att förändras enligt Delvert:

- Biodling var tidigare en manlig syssla, tungt och kladdigt. Nu har det hänt mycket när det gäller utrustning och redskap, i dag finns lättare lådor och mindre handskar till exempel.

Ytterligare en faktor bakom det ökande intresset är användningen av honung och andra närproducerade produkter i matlagning.

Inga kommentarer: