söndag 19 januari 2014

Binas beteende kartläggs med sensorer

© Copyright CSIRO Australia, (15 Jan 2014)
Forskare i Tasmanien, Australien ska förse cirka 5000 bin med små sensorer för att studera hur de rör sig utanför kupan och förhoppningsvis kunna upptäcka i förväg när bina störs av miljöfaktorer, t ex påverkan från pesticider och miljöförändringar. Projektet är ett samarbete mellan Tasmanian Beekeepers Association, University of Tasmania och Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).

Bina kyls ner en kort stund så att de blir passiva och då förses dem med små sensorer (se bilden). Efter några minuter vaknar de igen och kan återvända till kupan. Forskarna vill förstå bättre binas förhållande till sin miljö. Bin följer ganska bestämda mönster när de flyger för att hämta nektar och pollen och genom att kartlägga deras rörelser hoppas forskarna kunna slå larm när beteendet plötsligt förändras. De hoppas att kunna koppla förändringar i binas beteendemönster till faktorer som besprutning av pesticider på en närliggande åker eller andra miljöförändrande faktorer. Genom detta hoppas man att kunna ta fram konkreta åtgärdar som gynnar både jordbruk och biodling.

Enligt forskningsledaren Dr Paulo de Souza:

- We're working with the University of Tasmania, Tasmanian Beekeepers Association, local beekeepers in Hobart and fruit growers around the state to trial the technology. Many growers rely on wild bees or the beekeepers to provide them with pollinators so they can improve their crops each year. Understanding optimal conditions for these insects will improve this process.

Läs mer en en artikel hos CSIRO: Bee sensors take flight to help farmers.

Inga kommentarer: