lördag 20 april 2013

Riksförbundsmötet

SBRs Riksförbundsmöte gick av stapeln 13-14 april. Du kan läsa Veine Jernemalms (Högsbyortens Biodlare) reportage om mötet på distriktets hemsida. Motionen från Kalmarbygdens biodlare "Om återgång till tidigare bestämmelser ang. förpackning vid honungsbedömning," hänsköts till kvalitetskommittén.

All dokumentation från mötet finns samlat på en egen webbsida.

Inga kommentarer: