fredag 26 april 2013

Mitt andra år som biodlare

Vår andra studiecirkel för i år kom igång 23 april med ett första möte på bigården. Studiecirkeln heter "Mitt andra år som biodlare" och har 11 deltagare. Under ledningen av Lennart Johansson och Kjell Franzén kommer de att bygga vidare på sina nybörjarkunskaper. De sköter två¨samhällen; den ena i en uppstaplingskupa och den andra i en trågkupa.

Vårvinden blåste ordentligt vid första mötet men gruppen hann kontrollera bägge samhällen och bytte botten på ett av dem. Nästa möte är 14 maj 18.00 på Skälby.

Inga kommentarer: