lördag 13 april 2013

Mer pengar till biforskning

För att motverka bidöden och stimulera biodling i landet ökar regeringen anslaget i vårbudgeten från fem till sju miljoner kronor enligt ett reportage från SVT, Mer pengar ska motverka bidöden. Pengarna kommer delvis att satsas på mer forskning kring bidöden men kommer även att användas för att stimulera biodlingen; genom att få befintliga biodlare att expandera och för att få fram flera nybörjare.

Se reportaget här:

Inga kommentarer: