lördag 16 februari 2013

Studiecirklar till våren


I april startar vi två nya studiecirklar och precis som förra året erbjuder vi, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, en kurs för nybörjare och en fortsättningskurs.

Biodling- min första sommar som biodlare
På föreningsbigården på Skälby får du en inblick i den spännande värld livet som biodlare erbjuder.
Gör dig själv och naturen en tjänst- bli biodlare! En trevlig och social hobby som dessutom kan
ge dig goda biinkomster.
Söndagar 11:00 - 14:00 med start i mitten av april
Ledare: Erik Olsson
30 tim/10 ggr

Biodling - Min andra sommar som biodlare
Kursen ger dig fördjupad kunskap i biodling, vårundersökning, skattning, svärmkontroll m.m.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Norra Långgatan 34, Kalmar
Ti 18:30 - 20:45, start 9 april Därefter kommer cirkeln vara förlagd till föreningsbigården på Skälby och omfatta 8-10 tillfällen.
Ledare: Lennart Johansson
30 tim/10 ggr

Anmäl dig via telefon 0480-221 65 eller www.sv.se/kalmarlan
Se Studieförbundet Vuxenskolans kurskatalog för våren.

Inga kommentarer: