söndag 3 februari 2013

Distriktets årsmöte

Södra Kalmar Biodlardistrikt hade sitt årsmöte 3 februari på Kolbodagården söder om Kalmar. 33 representanter från distriktets föreningar samlades i möteslokalen med strålande utsikt över Kalmarsund. Efter lunch kom själva årsmötet igång. Under mötet presenterade ordförande Åke Sandquist distriktets aktiviteter för 2013 och det blev rapporter om det gångna året, distriktsbigården och avelsarbetet.

Vi kommer att skriva här om alla distriktsmöten men det kan vara bra att notera följande datum:
  • 24 mars - Vårupptakt, Capellagården Öland
  • 28 april - Qvarnaslätt hembygdsgård, Nybro
  • 9 maj - Ingelstorp, Smedby
  • 2 juni - Bimarknad, Högsby
  • 4 augusti - Pålaviksträffen, Gullaskruv
Efter lite nyval och omval ser distriktsstyrelsen ut så här:
Åke Sandquist (ordförande), Ann-Marie Hagelin (sekreterare, kassör), Ingmar Wahlström (kvalitetsansvarig), Alastair Creelman, Barbro Martinsson.

Efter mötet fick vi en filmpremiär. Karl-Olof Jonsson från Mörlunda bf (bra hemsida förresten) hade med sig en DVD med en nyredigerad film med glimtar från biodling från det tidiga 60-talet. Vi såg bland annat film från ett distriktsmöte på Ingelstorp, förmodligen 1964, med dåtidens främsta biodlare. Dessutom såg vi sekvenser från flera möten i Mörlundatrakten. Flera mötesdeltagare kände igen gamla kollegor. En kopia av denna DVD finns nu hos Åke Sundquist.

Inga kommentarer: