fredag 22 februari 2013

Humlor känsliga för elektriska fält

CC BY-SA Some rights reserved by olaeinang
Ny forskning visar att humlor är känsliga för elektriska fält som växter alstrar. Humlor lockas av svaga elektriska fält hos växter som behöver deras hjälp för pollinering. En artikel från BBC, Bumblebees sense flowers' electric fields, skriver om forskare från Bristol universitet i England som har upptäckt ännu ett samspel mellan växter och pollineringsinsekter.

Växter lockar humlor och bin med hjälp av nektar, färg, doft och mönster men till denna lista kan vi nu lägga till statisk elektricitet. Forskare upptäckte att humlor har en positiv laddning medan pollenkorn har en negativ laddning. Humlorna känner blommans laddning och när den landar så fäster pollenkorn lätt på den positivt laddade humlan. Humlor kan även skilja mellan växternas olika elektriska fält och väljer alltid rätt.

Frågan är om honungsbiet är lika "laddad".

Detection and Learning of Floral Electric Fields by Bumblebees, Dominic Clarke,
Heather Whitney, Gregory Sutton, and Daniel Robert, Science 1230883 Published online 21 February 2013

Inga kommentarer: