fredag 20 juli 2012

Stort intresse för pollineringstjänster

Rape Fields by howzey, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  howzey

Landets lantbrukare är allt mer intresserade av att hyra in bisamhällen för att pollinera sina raps- och fruktodlingar. En ny artikel i tidningen Land, Allt fler vill hyra bin för pollinering, skriver om hur branschorganisationen Biodlingsföretagarna erbjuder en pollineringspool dit odlarna kan vända sig om de behöver hyra in bisamhällen för pollinering.

- Exakt hur mycket bipollinering ger i ökad skörd och intäkt vet ingen. Biodlingsföretagarna uppger att skörden kan öka med 20 procent vilket skulle innebära en inkomstökning på 140 miljoner på höstraspen med ett rapspris på 3 kronor kilot. Men den slutsatsen går inte att dra eftersom det saknas aktuell forskning, menar Mats Mellblom som är Jordbruksverkets expert på bin. Han hänvisar till forskning från 1980-talet som visar på skördeökningar på upp till 10 procent.

Problemet är att om intresset ökar finns det en akut brist på bisamhällen i landet idag. Om man kunde placera 2 samhällen per hektar rapsodling skulle man behöva hela 100 000 bisamhällen bara för rapsodling i Sverige.

Inga kommentarer: