lördag 7 juli 2012

Bin visar vägen till demensbehandling

Bees by zander x, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  zander x

När äldre slitna bin får möjlighet att arbeta med det de gjorde som unga, dvs att sköta yngel, genomgår de en föryngringsprocess. Det visar ny amerikansk forskning enligt en artikel i Live Science - Bees Do It: Brain Aging Reversed. Bin som flyger efter nektar åldras mycket fortare än de som stannar i kupan och forskarna provade att låta en del äldre bin återgå till yngelskötsel. De märkte att dessa bin fick tillbaka sin förmåga att lära sig genom att en viktig protein, Prx6, producerades. Denna protein finns hos människor också och förhindrar till exempel demens. Genom social aktivitet kan hjärnan stimuleras och detta kan leda till nya sätt att motverka demens.

Inga kommentarer: