torsdag 26 juli 2012

Barometern lyftar fram biodling

Tidningen Barometern uppmärksammar biodlingens betydelse för jordbruk och matproduktion i en ledarartikel idag: Utan bin vissnar naturen. Artikeln skriver om bidöden i USA och faran med pesticider som neonikotinoider inom jordbruk. Den beskriver hur lantbrukare kan gynna nyttoinsekter genom att undvika stora monokulturer, bevara sälg och vide vid åkrarna mm.

- En stor del av livsmedelsförsörjningen bygger på det arbete de pollinerande insekterna utför. Ska vi få fler pollinerande insekter måste lantbruket arbeta aktivt med att gynna nyttoinsekterna. Det behövs fler bin och biodlare i Sverige. Sen skadar det inte med mer forskning kring bisjukdomar.

Inga stora nyheter för oss inom biodling men det är väldigt positivt att vår lokaltidning sätter biodling i fokus på detta sätt.

Inga kommentarer: