lördag 4 februari 2012

Honung ger kraft

Pouring Gold I by Domiriel, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  Domiriel

Honung har använts som naturmedicin i olika kulturer i många hundra år men bara nu börjar vi inse dess kraft som bakteriedödare. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet, Honung klarar envis bakterie, har forskare vid Cardiff Metropolitan University i Wales upptäckt att vissa sorters honung kan läcka sår effektivare än vanlig antibiotika. Honung från Manukaträdets blommor på Nya Zeeland och delar av Australien visade sig skydda mot 80 sorters bakterier.

- Enligt Sara Maddocks som ledde studien hindrar honungen bakterierna från att häfta fast på mänskliga celler genom att angripa docknings-proteiner som bakterien har på sin yta. Pågående studier visar att honungen också har stark effekt på MRSA-bakterier som orsakar klassisk sjukhussjuka och är multiresistent mot flera sorters antibiotika.

Att stryka sår med honung är definitivt billigare än antibiotika och kan väl bli effektivare. Den ökande förekomsten av resistenta bakterier i s k sjukhussjukan understryker vikten av denna sorts forskning.

Läs hela artikeln i tidskriften Microbiology: Manuka honey inhibits the development of Streptococcus pyogenes biofilms and causes reduced expression of two fibronectin binding proteins (S. E. Maddocks, M. S. Lopez, R. S. Rowlands and R. A. Cooper)

Inga kommentarer: