lördag 11 februari 2012

Bin utan gränser

Beekeeping display by Bill Zimmerman, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Bill Zimmerman

Alla känner till organisationen Läkare utan gränser som skickar frivilliga läkare till krisdrabbade områden i världen. Nu finns det en organisation som skickar frivilliga biodlare till utvecklingsländer för att hjälpa fattiga familjer på landsbygden komma i gång med biodling. Organisationen heter Bees without borders (Bin utan gränser) och mannen bakom verksamheten heter Andrew Coté från New York.

Idén är att skicka duktiga biodlare till fattiga områden i världen för att hjälpa invånarna hitta en ny möjlighet till försörjning, nämligen honungsproduktion. Allt arbete görs helt frivilligt och med hjälp av bidrag från allmänheten. De tar med sig oftast biredskap för att ge mottagarna en bra start med sin biodling och sedan håller utbildning för så många som möjligt. Hittills har de arbetat i Iraq, Kenya och Guatemala och just nu pågår en insats i Uganda. Allt drivs ideellt av Andrew och sin pappa men de hoppas att idén kan växa.

Se en kort film om projektet från den amerikanska tidskriften Time.

Läs mer i en artikel i New York Times: Sharing a Taste of Honey, on an International Scale.

Inga kommentarer: