måndag 30 januari 2012

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Oxalsäurebehandlung bei den Dadantvölk by blumenbiene, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  blumenbiene

Ny forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) visar att varroabekämpning med kemiska acaricider ökar förekomsten av virus i samhället men att effekten avtar när kvalstren dör. Forskarteamet under Barbara Locke har just publicerat en artikel om sin forskning.i en artikel i tidskriften Applied and Environmental Microbiology.

Enligt pressmeddelandet från SLU:
- Barbara Locke och hennes kollegor vid SLU beskriver i en artikel i Applied and Environmental Microbiology att den kemiska bekämpningen mot kvalstren till en början förvärrar virusinfektionerna bland bina. Det kan bero på att det kemiska medel som används i kuporna, tau-fluvalinate, försvagar bina och/eller påverkar deras immunförsvar. Så småningom minskar dock även virusinfektionen mer och mer, allt eftersom de virusöverförande kvalstren dör, men virusinfektionen minskar inte lika fort som kvalstren dör. Därför är det viktigt att bekämpa kvalstren tidigt på säsongen så att virusnivån inför invintringen är så låg som möjligt, och att bara bekämpa med tau-fluvalinate vid höga kvalsternivåer.

Inga kommentarer: