söndag 22 november 2009

Årsmöte 2009


Bilder: L. Larsson, J. Sundström

Årsmötet betyder ju slutet av säsongen och dags att summera biåret 2009. I år var vi 22 medlemmar som samlades i gula huset på Skälby för ärsmötet samt möjligheten att snacka med kollegor under en gemensam lunch.

Några siffror kring årets verksamhet:
  • Antalet medlemmar är 50, en minskning av 4 sedan 2008
  • Vi har haft 15 möten under säsongen (genomsnitt 13 personer per möte)
  • Föreningen har invintrat 10 samhällen
  • Föreningens samhällen gav en skörd på cirka 350 kg
  • Slungrummet har använts 34 gånger under sommaren (26 ggr 2008)
  • Vi har odlat fram cirka 25 drottningar med 5 apideor och 4 avläggare
  • Rapport har lämnats från 24 biodlare och 942 samhällen har invintrats i år (851, 2008)
  • Medelskörd per medlem var 46 kg (32 kg 2008)
Prioriteringar för 2010 diskuterades och bland annat tänker vi lägga om taket på bipaviljongen och förhoppningsvis även klubbhuset. Vi också tackade av en av våra veteraner, Adolf Wogatai, som slutar som biodlare efter 35 års verksamhet.

Inga kommentarer: