torsdag 12 november 2009

Bin som städar bort varroakvalster själva


Bild: B. Johansson

Enligt en ny artikel i Discovery News har amerikanska forskare från U.S. Department of Agriculture (USDA) tagit fram bin som kan upptäcka varroa och kan dessutom samarbeta för att täcka över yngelceller med varroa och även plocka bort smittade larver. Man tror att vissa bin är särskilt känsliga för doften från infekterade celler, en egenskap som kallas för varroa-sensitive hygiene (VSH). Forskningen visar att testsamhällen med höga VSH-värden hade betydligt lägre varroaförekomster än samhällen med högre VSH.

I artikeln finns det även en kort video om USDA:s forskare som letar efter orsakerna bakom CCD (Colony Collapse Disorder).

Inga kommentarer: