tisdag 6 mars 2018

EU-parlamentet föreslår flera stödåtgärder för biodling

CC0 Public domain on Pixabay
EU-parlamentet har föreslagit flera positiva åtgärder för att gynna biodling och biodlare enligt en artikel i ATL, EU-parlamentet stöttar förbud av neonikotinoider. Parlamentet visar ett starkt engagemang för biodling genom följande förslag:

  • Ett förbud mot neonikotinoider. Dagens begränsningar utökas till all utomhusanvändning.
  • Biodlare får ett eget stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och får ersättning för förlust av bikolonier.
  • Marknadsföringskampanjer som informerar om nyttan med honung.
  • Testning av all honung som importeras in i EU och bättre spårbarhet.
  • En handlingsplan mot bidödlighet och uppfödningsprogram för motståndskraftiga bin.
Dessa åtgärder är just nu bara förslag och det kan ta tid innan de blir riktiga beslut men det finns idag en större medvetenhet om biodlingens betydelse för samhället.

Inga kommentarer: