onsdag 5 april 2017

Hybridisering har gynnat "mördarbin"

CC BY-SA Some rights reserved by Ktr101 on Wikimedia Commons
De ökända "mördarbina" som har skapat skrämmande rubriker främst i USA under de senaste 50 åren skapades av en slump. Någre afrikanska honungsbin släpptes av misstag i Brasilien 1956 och lyckades blanda sig med de lokala bisamhällen och blev till slut en mycket aggressiv hybrid som snabbt spred sig genom syd- central- och nordamerika. Dessa "mördarbin" är extremt lättretade och många människor har dödats. Nu har forskare från bland annat Uppsala universitet kartlagt mördarbinas gener och i dessa hittat möjliga förklaringar till deras framgångar.

De afrikanska binas precisa genetiska sammansättning och orsaken till deras stora framgångar är ännu inte kända. I en ny studie har forskaren Matthew Webster och hans forskargrupp vid Uppsala universitet, tillsammans med kollegor i Storbritannien och Brasilien, undersökt dessa frågor genom att sekvensera arvmassan hos 32 afrikaniserade bin. De har sedan jämfört denna med arvsmassan från honungsbin som de samlat in från olika platser runt om i världen i tidigare studier. Detta har gjort det möjligt för forskarna att rekonstruera de afrikaniserade binas evolutionära historia och identifiera gener som varit viktiga för deras anpassningsförmåga och utbredning.

En region i arvsmassan stod ut särskilt i studien. Trots att den största delen av de afrikaniserade binas arvsmassa liknar det hos bin från Afrika så var just denna region mer lik den hos bin från Europa, som fanns på plats i Brasilien innan de afrikaniserade bina började spridas. Det här visar, menar forskarna, att den europeiska varianten av denna del av arvsmassan ger de afrikaniserade bina fördelar. Tidigare studier har kopplat generna i denna del av genomet till storleken på binas äggstockar och strategier för att söka föda, vilket indikerar att dessa egenskaper har varit viktiga för de afrikaniserade binas framgång.

Studien lyfter fram hur hybridisering mellan olika populationer som leder till en mix av genetisk variation är en viktig process under evolutionen. Hybridisering skapar nya kombinationer av genetiska varianter som det naturliga urvalet sedan har att spela med. Denna process verkar ha varit en viktig faktor i de afrikaniserade binas anpassning.

Källa: Pressmeddelande från Uppsala universitet myNewsdesk.

Referens:
Nelson, R, Wallberg, A, Simoes, Z, Lawson, D & Webster, M 2017, 'Genome-wide analysis of admixture and adaptation in the Africanized honeybee' Molecular Ecology. DOI: 10.1111/mec.14122

Inga kommentarer: