söndag 23 april 2017

Bimöte med besök

Samling inför eftermiddagens aktiviteter
Det första bimötet för säsongen ägde rum i typiskt aprilväder med sol, kyla, lite regn och även hagel under eftermiddagen. Vi fick i alla fall göra snabba kontroll besök i föreningens samhällen och kunde konstatera att ett par stycken inte hade överlevt vintern. Annars gjorde vi lite vårstädning och en bra diskussion med fika i klubbhuset.

Under förmiddagen hade studiecirkel Mitt första år som biodlare sitt första möte med 13 entusiastiska nybörjare under ledning av Fredrik Thunberg och Adam Hjort-Ström.

Besökare från Naturskyddsföreningen
Under eftermiddagen fick vi också besök av cirka 20 medlemmar i Naturskyddsföreningen. Alastair Creelman och Erik Olsson informerade dem om föreningen och biodling i stort och vi hoppas att de har fått lite insikt i biodlingens grunder.

Vid nästa möte, söndagen den 7 maj, har vi vårt första temamöte med det alltid aktuella ämnet bihälsa. Bitillsynsmannen Pierre Danielsson kommer och informerar om bihälsa, sjukdomar och förebyggande åtgärder. Om du har frågor om detta bör du boka tiden i din almanacka!

Vi planerar en temadag per månad och vi återkommer med programmet lite senare.

Inga kommentarer: