lördag 13 augusti 2016

Styrelsemöte 10 augusti

Styrelsen träffades onsdag 10 augusti på Skälby efter Skälby lantfest som hade pågått hela eftermiddagen. Conny och Adam hade varit på bigården och träffat besökare och pratat om biodling. Tack för insatsen!

Här kommer en summering av diskussionspunkterna på styrelsemötet.
  • Distriktet erbjuder stöd till föreningar för särskilda investeringar och vi har fått in ett förslag att köpa en FlowHive-kupa för att se hur den fungerar här i Sverige. FlowHive är en världsberömd australiensisk uppfinning med plastramar som kan vridas så att honungen kan rinna ut genom en kran. Vi skulle vara först i distriktet att prova detta och det kan bli både ett intressent experiment men kan även väcka intresse hos allmänheten. Vi föreslår detta till distriktet och om vi får stöd så köper vi den.
  • Under det senaste året har vi försökt skapa tydliga regler och bättre ordning på arbetet i föreningen. Denna process fortsätter och mötet diskuterade hur vi kan skapa ännu bättre ordning och reda och se till att vi är konsekventa. Vi behöver tydlig information om rutiner och ansvar både på plats i bigården men också på nätet. Kom gärna med förslag.
  • Föreningen behöver skapa en hemsida där all information är tillgänglig för alla, lite som Ölands eller Mönsterås hemsidor. Den här bloggen har varit mycket framgångsrik men vi behöver även plats för information, regler, rutiner, ansvariga osv. Detta kommer att diskuteras vidare under året. 
  • Slutskattning och myrsyrebehandling. 28 augusti slungar vi föreningens honung och få ner samhällen till en låda var. Alla samhällen på Skälby ska vara slutskattade senast 28 augusti. Veckan därpå kan vi behandla dem med myrsyra om allt flyter bra.
  • Årsrapporter ska in till slutet av oktober. Vi kan lägga ut blanketterna i klubbrummet, informera via bloggen, Facebook och nyhetsbrev. Viktigt att alla medlemmar rapporterar om sin verksamhet för att det ska finnas bra statistik över svensk biodling.
  • Styrelsen kommer att träffas oftare framöver. En gång i månaden.

Inga kommentarer: