torsdag 9 juni 2016

Centerns miljöpris 2016 till Algutsboda biodlarförening

Göran Eriksson läser motiveringen till att Algutsboda biodlarförening får årets miljöpris av Centern. Föreningens Hans Lundgren, Alf Medin, Lars Carlsson och Frank Andersson begrundar.

Våra kollegor i Algutsboda biodlarförening har fått 2016 års miljöpris av Centerpartiets Kommunkrets i Emmaboda.

Ur motiveringen:
- Årets pristagare är Algutsboda biodlarförening som har medlemmar i hela Emmaboda kommun och som med sin biodling bidrar till den biologiska mångfalden. Biodlingen är en ofta förbisedd hörnsten i de ekologiska systemen i natur – och kulturlandskapet. Binas pollinering har stor betydelse för odlingar och den biologiska mångfalden. Algutsboda Biodlarförening är en ideell förening med hobbyodlare. Syftet är att främja biodlingen och rekrytera nya biodlare, vilket sker aktivt genom möten, studiecirklar och tematräffar. Centerpartiet vill med miljöpriset uppmärksamma de fina miljöinsatser som görs inom Algutsboda biodlarförening och uppmuntra till ett fortsatt stort engagemang.

Priset överlämnades fredag kväll den 3 juni till föreningen i Bökevara bigård. Ett 35-tal medlemmar från Centerns kommunkrets närvarade vid ceremonin. Deltagarna fick en kort lektion i biodling på plats i bigården och möjlighet att provsmaka honung varefter grillad korv och dricka serverades.

Text och bild: Hans Lundgren

Inga kommentarer: