tisdag 4 augusti 2015

Världens första insektsvaccin kan gynna honungsbiet

Norska och finska forskare har identifierat ett protein som gör det möjligt för bidrottningen att överföra immunitetsframkallande bakterier till sina ägg, enligt ett reportage av Sveriges Radio, Världens första vaccin för insekter. På detta sätt får larverna ett grundskydd mot sjukdomar och denna upptäckt kan vara banbrytande för biodling. Med detta som bas arbetar forskarna nu på att ta fram en vaccin som skulle kunna skydda våra bin mot de vanligaste sjukdomarna.

Enligt Eva Forsgren, forskare vid SLU:

- Det vore helt banbrytande om det gick, speciellt om man tänker på honungsbin, där vi har en reproducerande drottning som producerar avkomma i fyra, fem år. Om man då på något sätt kan vaccinera henna och hon överför en slags immunitet till all sin avkomma, det vore helt fantastiskt.

Lyssna på radioreportaget nedan.

Referens: Salmela H, Amdam GV, Freitak D (2015) Transfer of Immunity from Mother to Offspring Is Mediated via Egg-Yolk Protein Vitellogenin. PLoS Pathog 11(7): e1005015. doi:10.1371/journal.ppat.1005015

Inga kommentarer: