söndag 16 augusti 2015

Biodling ökar i amerikanska fängelser

Flera amerikanska fängelser erbjuder biodling som en aktivitet för de intagna och intresset växer. En artikel i nättidningen Take Part, Beekeeping Gives Prisoners a Sweeter Future, berättar om hur fängelser i Texas, Florida, Oregon, Washington, och Maryland redan erbjuder utbildningar för sina intagna med mycket positiva resultat.

Bland annat intervjuas Walter Schumacher som står bakom en organisation som heter Central Texas Bee Rescue. De plockar in svärmar och vilda bisamhällen som folk rapporterar och tar hem de till egen bigård. Många vilda samhällen dödas av rädda grannar så Walter och sina kollegor bestämde sig att försöka rädda så många vildbin som möjligt. De leder längre utbildningar i biodling i lokala fängelse och när deltagarna kommer ut kan de få ett jobb med Walter. Där kan de kan tjäna $25 - $50 per timme och får även bo tillf'älligt vid bigården så länge de sköter sig och jobbar hårt. Programmet har varit så framgångsrik att kriminalvårdsanstalter i 20 andra områden i Texas har anslutit sig till verksamheten.

En av de anställda kör över 10 mil om dagen för att arbeta med bina och Walter avslutar intervjun så här:

“He could make $50,000 a weekend cooking dope, but instead he makes a trek to work with those bees,” Schumacher said. “People that really needed help found honeybees. And the honeybees said, ‘Come on in.’ ”

Här kommer en film som berättar om Central Texas Bee Rescues verksamhet.

Watch video!

Inga kommentarer: